Køb af projektbolig

Køb af projektbolig

Ved køb af projektbolig i Teglsøerne, betyder det, at du køber en bolig, inden den er færdigbygget. Derfor er boligerne endnu kun præsenteret i vores brochure, på vores website og på tegninger. Det vil sige, at der er tegninger og computervisualiseringer til rådighed for at vise dig, hvilken bolig du køber, og hvordan nærområdet kommer til at blive udformet.

Vi vil gerne hjælpe dig godt i gang med dit nye hjem. Vi har derfor lavet denne vejledning over, hvordan processen foregår, og vi guider dig gennem de enkelte faser i projektboligkøbet – fra du skriver under på en kontrakt, til du flytter ind, til når du har boet i din nye bolig i et år. 

Besøg os til Åbent Hus

Kom og besøg vores salgspavillon til Åbent Hus. Her kan du danne dig et indtryk over de kommende boliger og det skønne nærområde. Vores mæglere står klar til at besvare dine spørgsmål og fortælle mere om projektet. 

Køb af projektbolig

I Teglsøerne kan en bolig købes allerede nu, ved at du udfylder og underskriver en reservationsblanket på den valgte, ledige bolig. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en betinget købsaftale til dig, og når denne betingede købsaftale er underskrevet, skal udbetalingen indbetales senest 3 hverdage derefter.

Betinget købsaftale

Når købsaftalen på Etape 2 er betinget fra sælges side, skyldes det at der skal være indgået bindende købsaftaler om salg af mindst 37 boliger i etape 1 og etape 2 inden d. 1. marts 2021.

Muligheder for at fortryde dit boligkøb

Efter du har underskrevet den betingede købsaftale, har du flere muligheder for at fortryde dit køb. Samtidig med din underskrift af den betingede købsaftale, underskriver du også en fortrydelsesret, som giver dig mulighed for at fortryde dit køb senest 6 hverdage efter sælgers underskrift af den betingede købsaftale – uden at sælger skal have kompensation for dette.

Derudover er der også indføjet et forbehold i den betingede købsaftale for, at din advokat og bank kan godkende dit køb. Du kan derfor underskrive den betingede købsaftale hurtigt, hvorefter du med din advokat/bank kan gennemgå handlen. Er handlen ikke som den skal være, kan din advokat/bank hæve handlen på dine vegne, så du ikke er bundet af din underskrift på den betingede købsaftale. Advokat/bank forbeholdet giver dig tid til at få gennemgået aftalen.

Finansiering af dit boligkøb

I et projektkøb skal købesummen også finansieres/deponeres. Det sker ved at der senest 14 dage efter underskrift af den betingede købsaftale, skal stilles en bankgaranti for restkøbesummen ( = købesummen fratrukket udbetalingen) eller købesummen skal deponeres. 

I et projektkøb skal der indarbejdes en fleksibilitet i din finansiering, hvilket betyder at det kan være svært at kende den præcise, endelige finansiering allerede på den betingede købsaftales underskrifttidspunkt.  Sørg derfor for at få rådgivning om dine finansieringsmuligheder for at sikre dig bedst muligt.

En bolig der passer dig

I Teglsøerne har du nogle muligheder for at sætte dit personlige præg på din bolig. Du kan tilkøbe 3 forskellige tilvalg, bl.a. andre farver på køkkenfronter og en quooker til køkkenet – se mere i Teglsøernes tilvalgsbrochure. Dette gør det lettere for dig at få den optimale bolig efter dine ønsker. Hvis du foretager tilvalg, forhøjes købesummen med tilvalgsbeløbet.

Afleveringsforretning

Når du har købt en projektbolig i Teglsøerne, indkaldes du til en afleveringsforretning, der finder sted på den aftalte overtagelsesdag. På afleveringsforretningen vil du bl.a. få udleveret en drifts og vedligeholdelses-mappe, der indeholder beskrivelser og manualer for pasning og pleje af boligens materialer og installationer. Derudover gennemgås boligen og altan/terrasser for eventuelle fejl og mangler.

Der udarbejdes en fejl- og mangelliste som tiltrædes af både køber og MT Højgaard. MT Højgaard har ret og pligt til at udbedre disse mangler. Det tilstræbes at alle anerkendte mangler er udbedret inden for en 8 ugers periode. Boligerne er desuden omfattet af en byggeskadeforsikring, der dækker tab i forbindelse med væsentlige bygningsmangler.

Derudover afholdes der gennemgang af din bolig 1 og 5 år efter byggeriets færdiggørelse. Ca. 8-10 måneder efter færdiggørelsen, vil du blive opfordret til at indberette eventuelle mangler, der skal behandles ved 1 års gennemgangen.

Indflytning og salg/opsigelse af egen bolig

Overtagelsesdagen i et projektkøb kan være mere fleksibel i forhold til et boligkøb af en færdigopført bolig. Derfor bør du overveje, hvornår den rigtige ”timing” er, til at sælge din bolig eller opsige din lejebolig. Sørg derfor at få rådgivning om dette, så du er helt tryg ved dit projektkøb.

Visualisering – Forbehehold for  ændringer